Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Wierden

Wierden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,9%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving63,5%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie63,5%
AMaatschappelijke participatie60,9%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving63,5%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur29,7%
HEconomische participatie63,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,1%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap39,4%
FHinder en calamiteiten72,5%
GLucht51,5%
ABodem61,1%
BWater51,4%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap39,4%
FHinder en calamiteiten72,5%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden76,2%
EKennis37,6%
AConcurrentievermogen44,6%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden76,2%
EKennis37,6%