Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zwolle

Zwolle

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid38,0%
EOnderwijs59,4%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur48,5%
HEconomische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving58,3%
DVeiligheid38,0%
EOnderwijs59,4%
FGezondheid59,4%
GKunst en cultuur48,5%
HEconomische participatie29,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,3%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen38,9%
DEnergie53,0%
ENatuur en landschap62,8%
FHinder en calamiteiten45,6%
GLucht64,7%
ABodem50,3%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen38,9%
DEnergie53,0%
ENatuur en landschap62,8%
FHinder en calamiteiten45,6%
GLucht64,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid67,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis52,4%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid67,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,8%
EKennis52,4%