Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Aalten

Aalten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving46,8%
DVeiligheid73,3%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur50,8%
HEconomische participatie56,5%
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving46,8%
DVeiligheid73,3%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur50,8%
HEconomische participatie56,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,8%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap36,9%
FHinder en calamiteiten72,7%
GLucht51,3%
ABodem58,8%
BWater76,9%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie42,3%
ENatuur en landschap36,9%
FHinder en calamiteiten72,7%
GLucht51,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid45,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis39,4%
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid45,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis39,4%