Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Apeldoorn

Apeldoorn

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid39,1%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur52,3%
HEconomische participatie33,0%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid39,1%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid55,4%
GKunst en cultuur52,3%
HEconomische participatie33,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,0%
BWater84,9%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap54,4%
FHinder en calamiteiten57,9%
GLucht50,5%
ABodem44,0%
BWater84,9%
CAfval en grondstoffen57,8%
DEnergie40,0%
ENatuur en landschap54,4%
FHinder en calamiteiten57,9%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis43,0%
AConcurrentievermogen42,7%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis43,0%