Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Arnhem

Arnhem

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,3%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid26,6%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur65,3%
HEconomische participatie24,6%
AMaatschappelijke participatie39,3%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving57,2%
DVeiligheid26,6%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur65,3%
HEconomische participatie24,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem30,0%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen32,1%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap72,8%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht58,6%
ABodem30,0%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen32,1%
DEnergie48,9%
ENatuur en landschap72,8%
FHinder en calamiteiten34,8%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,2%
EKennis63,9%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid58,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,2%
EKennis63,9%