Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Beuningen

Beuningen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs46,5%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie44,7%
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie54,9%
CWoonomgeving58,5%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs46,5%
FGezondheid59,9%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie44,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,7%
BWater34,9%
CAfval en grondstoffen64,7%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten51,8%
GLucht42,0%
ABodem50,7%
BWater34,9%
CAfval en grondstoffen64,7%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap46,5%
FHinder en calamiteiten51,8%
GLucht42,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,2%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis47,3%
AConcurrentievermogen43,2%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
EKennis47,3%