Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Brummen

Brummen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs44,2%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur37,3%
HEconomische participatie49,9%
AMaatschappelijke participatie57,7%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs44,2%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur37,3%
HEconomische participatie49,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,9%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen65,6%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten76,1%
GLucht43,2%
ABodem68,9%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen65,6%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap57,2%
FHinder en calamiteiten76,1%
GLucht43,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid42,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,3%
EKennis49,0%
AConcurrentievermogen41,2%
BArbeid42,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,3%
EKennis49,0%