Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Buren

Buren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs48,0%
FGezondheid47,5%
GKunst en cultuur62,5%
HEconomische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie38,2%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving51,8%
DVeiligheid63,7%
EOnderwijs48,0%
FGezondheid47,5%
GKunst en cultuur62,5%
HEconomische participatie62,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,5%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen55,8%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap36,5%
FHinder en calamiteiten74,4%
GLucht48,7%
ABodem78,5%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen55,8%
DEnergie32,6%
ENatuur en landschap36,5%
FHinder en calamiteiten74,4%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,3%
EKennis35,0%
AConcurrentievermogen46,2%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,3%
EKennis35,0%