Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Doesburg

Doesburg

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid55,2%
EOnderwijs37,6%
FGezondheid41,1%
GKunst en cultuur57,2%
HEconomische participatie27,3%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid55,2%
EOnderwijs37,6%
FGezondheid41,1%
GKunst en cultuur57,2%
HEconomische participatie27,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,0%
BWater33,4%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap63,0%
FHinder en calamiteiten56,8%
GLucht68,5%
ABodem52,0%
BWater33,4%
CAfval en grondstoffen58,6%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap63,0%
FHinder en calamiteiten56,8%
GLucht68,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid30,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis34,1%
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid30,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,6%
EKennis34,1%