Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Doetinchem

Doetinchem

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur37,9%
HEconomische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur37,9%
HEconomische participatie31,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,5%
BWater81,7%
CAfval en grondstoffen46,4%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap56,2%
FHinder en calamiteiten51,0%
GLucht58,2%
ABodem44,5%
BWater81,7%
CAfval en grondstoffen46,4%
DEnergie41,0%
ENatuur en landschap56,2%
FHinder en calamiteiten51,0%
GLucht58,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid47,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
EKennis41,8%