Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Druten

Druten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid65,0%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie49,7%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving55,7%
DVeiligheid65,0%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie51,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,3%
BWater33,8%
CAfval en grondstoffen70,4%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap47,2%
FHinder en calamiteiten58,1%
GLucht40,5%
ABodem56,3%
BWater33,8%
CAfval en grondstoffen70,4%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap47,2%
FHinder en calamiteiten58,1%
GLucht40,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis33,1%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis33,1%