Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Duiven

Duiven

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,2%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs57,8%
FGezondheid56,7%
GKunst en cultuur23,0%
HEconomische participatie41,0%
AMaatschappelijke participatie48,2%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid58,6%
EOnderwijs57,8%
FGezondheid56,7%
GKunst en cultuur23,0%
HEconomische participatie41,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,9%
BWater62,3%
CAfval en grondstoffen60,6%
DEnergie57,8%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten50,5%
GLucht46,2%
ABodem45,9%
BWater62,3%
CAfval en grondstoffen60,6%
DEnergie57,8%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten50,5%
GLucht46,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis52,3%
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
EKennis52,3%