Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ede

Ede

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid47,2%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur44,6%
HEconomische participatie45,8%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie49,0%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid47,2%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur44,6%
HEconomische participatie45,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,5%
BWater76,2%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap53,7%
FHinder en calamiteiten64,0%
GLucht49,8%
ABodem55,5%
BWater76,2%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap53,7%
FHinder en calamiteiten64,0%
GLucht49,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
EKennis61,8%
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid60,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,6%
EKennis61,8%