Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Epe

Epe

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid54,1%
EOnderwijs43,6%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving64,5%
DVeiligheid54,1%
EOnderwijs43,6%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur39,7%
HEconomische participatie53,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,4%
BWater74,4%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap41,6%
FHinder en calamiteiten72,8%
GLucht46,2%
ABodem72,4%
BWater74,4%
CAfval en grondstoffen44,3%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap41,6%
FHinder en calamiteiten72,8%
GLucht46,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid21,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis39,6%
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid21,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis39,6%