Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Geldermalsen

Geldermalsen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs60,3%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur50,3%
HEconomische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving54,8%
DVeiligheid50,2%
EOnderwijs60,3%
FGezondheid59,0%
GKunst en cultuur50,3%
HEconomische participatie64,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen58,2%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap35,5%
FHinder en calamiteiten62,2%
GLucht36,8%
ABodem60,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen58,2%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap35,5%
FHinder en calamiteiten62,2%
GLucht36,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis42,4%
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid59,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis42,4%