Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hattem

Hattem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur60,6%
HEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid64,4%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur60,6%
HEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,2%
BWater53,7%
CAfval en grondstoffen64,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap68,1%
FHinder en calamiteiten60,8%
GLucht39,8%
ABodem69,2%
BWater53,7%
CAfval en grondstoffen64,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap68,1%
FHinder en calamiteiten60,8%
GLucht39,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis35,4%
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid48,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
EKennis35,4%