Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heumen

Heumen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid55,6%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid64,0%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie54,7%
AMaatschappelijke participatie55,2%
BPolitieke participatie59,4%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid55,6%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid64,0%
GKunst en cultuur42,0%
HEconomische participatie54,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen68,9%
DEnergie40,3%
ENatuur en landschap62,2%
FHinder en calamiteiten64,4%
GLucht47,4%
ABodem57,5%
BWater65,1%
CAfval en grondstoffen68,9%
DEnergie40,3%
ENatuur en landschap62,2%
FHinder en calamiteiten64,4%
GLucht47,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,5%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen41,5%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis45,1%