Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Lochem

Lochem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur54,8%
HEconomische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving60,1%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur54,8%
HEconomische participatie54,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,9%
BWater74,8%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap36,2%
FHinder en calamiteiten81,6%
GLucht42,5%
ABodem69,9%
BWater74,8%
CAfval en grondstoffen64,5%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap36,2%
FHinder en calamiteiten81,6%
GLucht42,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,8%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen37,8%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,1%
EKennis44,3%