Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Maasdriel

Maasdriel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving56,1%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving56,1%
DVeiligheid51,8%
EOnderwijs45,6%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie60,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,1%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap43,9%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht35,2%
ABodem60,1%
BWater59,9%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap43,9%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht35,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis33,2%
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis33,2%