Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nijkerk

Nijkerk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie59,0%
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie49,9%
CWoonomgeving56,6%
DVeiligheid56,3%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur41,4%
HEconomische participatie59,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,8%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten61,4%
GLucht58,2%
ABodem50,8%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten61,4%
GLucht58,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid58,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis32,9%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid58,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis32,9%