Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nijmegen

Nijmegen

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,8%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid32,9%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur52,1%
HEconomische participatie28,7%
AMaatschappelijke participatie38,8%
BPolitieke participatie61,2%
CWoonomgeving58,2%
DVeiligheid32,9%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid58,3%
GKunst en cultuur52,1%
HEconomische participatie28,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem22,5%
BWater64,8%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie53,3%
ENatuur en landschap60,0%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht63,7%
ABodem22,5%
BWater64,8%
CAfval en grondstoffen60,2%
DEnergie53,3%
ENatuur en landschap60,0%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht63,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
EKennis71,8%
AConcurrentievermogen50,2%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
EKennis71,8%