Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Putten

Putten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving59,4%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs62,0%
FGezondheid54,3%
GKunst en cultuur32,0%
HEconomische participatie63,9%
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving59,4%
DVeiligheid63,5%
EOnderwijs62,0%
FGezondheid54,3%
GKunst en cultuur32,0%
HEconomische participatie63,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,5%
BWater74,8%
CAfval en grondstoffen63,6%
DEnergie30,4%
ENatuur en landschap38,9%
FHinder en calamiteiten66,1%
GLucht49,7%
ABodem66,5%
BWater74,8%
CAfval en grondstoffen63,6%
DEnergie30,4%
ENatuur en landschap38,9%
FHinder en calamiteiten66,1%
GLucht49,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis34,2%
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis34,2%