Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Renkum

Renkum

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving45,6%
DVeiligheid53,6%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur46,6%
HEconomische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie52,4%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving45,6%
DVeiligheid53,6%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur46,6%
HEconomische participatie41,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,6%
BWater58,9%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap64,2%
FHinder en calamiteiten58,2%
GLucht55,3%
ABodem58,6%
BWater58,9%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap64,2%
FHinder en calamiteiten58,2%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis50,5%
AConcurrentievermogen40,4%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,4%
EKennis50,5%