Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Rheden

Rheden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid44,7%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur61,1%
HEconomische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie51,0%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving49,9%
DVeiligheid44,7%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur61,1%
HEconomische participatie31,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,1%
BWater47,5%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap69,9%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht64,5%
ABodem57,1%
BWater47,5%
CAfval en grondstoffen45,0%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap69,9%
FHinder en calamiteiten60,4%
GLucht64,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,1%
BArbeid39,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,4%
EKennis56,3%
AConcurrentievermogen40,1%
BArbeid39,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,4%
EKennis56,3%