Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Scherpenzeel

Scherpenzeel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie55,6%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid71,4%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie72,0%
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie55,6%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid71,4%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie72,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap34,8%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht65,7%
ABodem44,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen48,5%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap34,8%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht65,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid65,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
EKennis41,8%
AConcurrentievermogen45,5%
BArbeid65,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,4%
EKennis41,8%