Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Tiel

Tiel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,1%
BPolitieke participatie40,4%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs38,7%
FGezondheid42,5%
GKunst en cultuur47,4%
HEconomische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie32,1%
BPolitieke participatie40,4%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid34,0%
EOnderwijs38,7%
FGezondheid42,5%
GKunst en cultuur47,4%
HEconomische participatie30,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,8%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen53,8%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap38,6%
FHinder en calamiteiten50,0%
GLucht42,0%
ABodem39,8%
BWater65,0%
CAfval en grondstoffen53,8%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap38,6%
FHinder en calamiteiten50,0%
GLucht42,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis44,2%
AConcurrentievermogen43,4%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis44,2%