Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Voorst

Voorst

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur45,8%
HEconomische participatie59,3%
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie49,8%
CWoonomgeving57,5%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs65,2%
FGezondheid56,9%
GKunst en cultuur45,8%
HEconomische participatie59,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,2%
BWater69,5%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap34,6%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht42,1%
ABodem75,2%
BWater69,5%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie32,9%
ENatuur en landschap34,6%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht42,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis34,9%
AConcurrentievermogen49,6%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis34,9%