Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Wijchen

Wijchen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,7%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs48,5%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur51,9%
HEconomische participatie43,0%
AMaatschappelijke participatie48,7%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid59,4%
EOnderwijs48,5%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur51,9%
HEconomische participatie43,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,9%
BWater60,1%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten56,5%
GLucht59,9%
ABodem47,9%
BWater60,1%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten56,5%
GLucht59,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,6%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
EKennis54,3%
AConcurrentievermogen45,6%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
EKennis54,3%