Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zaltbommel

Zaltbommel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur57,9%
HEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid51,5%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid54,5%
GKunst en cultuur57,9%
HEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,2%
BWater54,4%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie25,1%
ENatuur en landschap44,0%
FHinder en calamiteiten57,5%
GLucht37,0%
ABodem60,2%
BWater54,4%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie25,1%
ENatuur en landschap44,0%
FHinder en calamiteiten57,5%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis43,7%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid57,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
EKennis43,7%