Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zevenaar

Zevenaar

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid57,0%
EOnderwijs43,3%
FGezondheid51,7%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie35,1%
AMaatschappelijke participatie47,7%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid57,0%
EOnderwijs43,3%
FGezondheid51,7%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie35,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,0%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen51,0%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap56,5%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht45,1%
ABodem54,0%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen51,0%
DEnergie28,2%
ENatuur en landschap56,5%
FHinder en calamiteiten64,3%
GLucht45,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid38,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,7%
EKennis36,2%
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid38,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,7%
EKennis36,2%