Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zutphen

Zutphen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur66,9%
HEconomische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie47,0%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid48,7%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid51,8%
GKunst en cultuur66,9%
HEconomische participatie26,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,6%
BWater53,1%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie50,0%
ENatuur en landschap71,0%
FHinder en calamiteiten49,6%
GLucht66,5%
ABodem44,6%
BWater53,1%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie50,0%
ENatuur en landschap71,0%
FHinder en calamiteiten49,6%
GLucht66,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen34,7%
BArbeid36,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis39,8%
AConcurrentievermogen34,7%
BArbeid36,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,2%
EKennis39,8%