Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nunspeet

Nunspeet

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur32,1%
HEconomische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie55,0%
CWoonomgeving60,2%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs57,5%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur32,1%
HEconomische participatie61,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,7%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen44,6%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap46,4%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht50,4%
ABodem73,7%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen44,6%
DEnergie28,8%
ENatuur en landschap46,4%
FHinder en calamiteiten78,7%
GLucht50,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden80,9%
EKennis26,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden80,9%
EKennis26,7%