Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dronten

Dronten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid55,1%
EOnderwijs45,3%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur27,2%
HEconomische participatie42,3%
AMaatschappelijke participatie41,4%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid55,1%
EOnderwijs45,3%
FGezondheid60,2%
GKunst en cultuur27,2%
HEconomische participatie42,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,6%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie46,4%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten80,0%
GLucht43,3%
ABodem81,6%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie46,4%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten80,0%
GLucht43,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis39,8%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid52,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis39,8%