Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Neerijnen

Neerijnen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,6%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving53,1%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid54,4%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie42,6%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving53,1%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid54,4%
GKunst en cultuur45,6%
HEconomische participatie61,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,6%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap33,6%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht35,9%
ABodem77,6%
BWater59,2%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap33,6%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht35,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
EKennis33,5%
AConcurrentievermogen40,2%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
EKennis33,5%