Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Amersfoort

Amersfoort

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid34,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid60,5%
GKunst en cultuur48,6%
HEconomische participatie34,2%
AMaatschappelijke participatie42,7%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid34,8%
EOnderwijs56,0%
FGezondheid60,5%
GKunst en cultuur48,6%
HEconomische participatie34,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,9%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap53,8%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht62,1%
ABodem38,9%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen31,2%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap53,8%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht62,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid53,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
EKennis62,1%
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid53,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden29,9%
EKennis62,1%