Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Baarn

Baarn

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving65,3%
DVeiligheid43,6%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid55,3%
GKunst en cultuur69,3%
HEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie58,7%
CWoonomgeving65,3%
DVeiligheid43,6%
EOnderwijs62,7%
FGezondheid55,3%
GKunst en cultuur69,3%
HEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,6%
BWater73,2%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap66,2%
FHinder en calamiteiten54,9%
GLucht59,7%
ABodem62,6%
BWater73,2%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap66,2%
FHinder en calamiteiten54,9%
GLucht59,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
EKennis43,8%
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,1%
EKennis43,8%