Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

De Bilt

De Bilt

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie53,0%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid54,6%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie53,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,6%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen34,8%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap61,2%
FHinder en calamiteiten55,6%
GLucht59,3%
ABodem55,6%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen34,8%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap61,2%
FHinder en calamiteiten55,6%
GLucht59,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,2%
EKennis68,3%
AConcurrentievermogen51,2%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,2%
EKennis68,3%