Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bunnik

Bunnik

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving66,0%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid71,0%
GKunst en cultuur55,4%
HEconomische participatie69,2%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie61,4%
CWoonomgeving66,0%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid71,0%
GKunst en cultuur55,4%
HEconomische participatie69,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,7%
BWater65,4%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap40,3%
FHinder en calamiteiten64,9%
GLucht47,8%
ABodem64,7%
BWater65,4%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap40,3%
FHinder en calamiteiten64,9%
GLucht47,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,2%
EKennis61,0%
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid58,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,2%
EKennis61,0%