Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Eemnes

Eemnes

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie61,8%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur59,5%
HEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie61,8%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid62,2%
GKunst en cultuur59,5%
HEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,1%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen42,1%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht45,6%
ABodem77,1%
BWater53,4%
CAfval en grondstoffen42,1%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht45,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis45,4%
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,9%
EKennis45,4%