Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Houten

Houten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving64,9%
DVeiligheid65,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid68,4%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie59,6%
CWoonomgeving64,9%
DVeiligheid65,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid68,4%
GKunst en cultuur49,9%
HEconomische participatie58,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,9%
BWater54,0%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie52,3%
ENatuur en landschap54,1%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht58,8%
ABodem52,9%
BWater54,0%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie52,3%
ENatuur en landschap54,1%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht58,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,2%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis59,9%
AConcurrentievermogen60,2%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis59,9%