Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Leusden

Leusden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie60,9%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs56,8%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie54,6%
BPolitieke participatie60,9%
CWoonomgeving69,7%
DVeiligheid65,2%
EOnderwijs56,8%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie61,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,9%
BWater64,2%
CAfval en grondstoffen44,0%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap60,6%
FHinder en calamiteiten72,2%
GLucht62,9%
ABodem54,9%
BWater64,2%
CAfval en grondstoffen44,0%
DEnergie42,9%
ENatuur en landschap60,6%
FHinder en calamiteiten72,2%
GLucht62,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid50,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis45,1%
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid50,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis45,1%