Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Lopik

Lopik

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid65,3%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur37,7%
HEconomische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid65,3%
EOnderwijs47,2%
FGezondheid60,9%
GKunst en cultuur37,7%
HEconomische participatie68,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,8%
BWater51,3%
CAfval en grondstoffen42,2%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap32,5%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht45,1%
ABodem79,8%
BWater51,3%
CAfval en grondstoffen42,2%
DEnergie34,4%
ENatuur en landschap32,5%
FHinder en calamiteiten68,1%
GLucht45,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
EKennis33,5%
AConcurrentievermogen55,6%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
EKennis33,5%