Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Montfoort

Montfoort

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,8%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid67,0%
EOnderwijs67,2%
FGezondheid68,6%
GKunst en cultuur39,5%
HEconomische participatie67,1%
AMaatschappelijke participatie54,8%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving54,3%
DVeiligheid67,0%
EOnderwijs67,2%
FGezondheid68,6%
GKunst en cultuur39,5%
HEconomische participatie67,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,4%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen41,4%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten64,5%
GLucht47,8%
ABodem61,4%
BWater44,2%
CAfval en grondstoffen41,4%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten64,5%
GLucht47,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen56,2%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis46,0%