Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Renswoude

Renswoude

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs52,1%
FGezondheid66,3%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie69,1%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie64,5%
CWoonomgeving60,9%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs52,1%
FGezondheid66,3%
GKunst en cultuur45,3%
HEconomische participatie69,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,7%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie38,5%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten71,5%
GLucht39,3%
ABodem58,7%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie38,5%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten71,5%
GLucht39,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid70,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis21,4%
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid70,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,9%
EKennis21,4%