Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Rhenen

Rhenen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs58,3%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie54,4%
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie59,1%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs58,3%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur38,3%
HEconomische participatie54,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,4%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen41,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten50,4%
GLucht63,0%
ABodem64,4%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen41,6%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten50,4%
GLucht63,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,4%
EKennis31,1%
AConcurrentievermogen48,6%
BArbeid49,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid54,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden30,4%
EKennis31,1%