Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Soest

Soest

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving50,1%
DVeiligheid49,4%
EOnderwijs45,2%
FGezondheid58,5%
GKunst en cultuur51,9%
HEconomische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving50,1%
DVeiligheid49,4%
EOnderwijs45,2%
FGezondheid58,5%
GKunst en cultuur51,9%
HEconomische participatie46,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,9%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen41,7%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten52,6%
GLucht66,0%
ABodem50,9%
BWater46,4%
CAfval en grondstoffen41,7%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap57,4%
FHinder en calamiteiten52,6%
GLucht66,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis64,8%
AConcurrentievermogen48,1%
BArbeid40,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis64,8%