Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Utrecht (gemeente)

Utrecht (gemeente)

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid27,8%
EOnderwijs64,2%
FGezondheid60,6%
GKunst en cultuur69,4%
HEconomische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie66,3%
CWoonomgeving56,3%
DVeiligheid27,8%
EOnderwijs64,2%
FGezondheid60,6%
GKunst en cultuur69,4%
HEconomische participatie30,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,2%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie53,9%
ENatuur en landschap61,7%
FHinder en calamiteiten35,5%
GLucht56,6%
ABodem32,2%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen32,9%
DEnergie53,9%
ENatuur en landschap61,7%
FHinder en calamiteiten35,5%
GLucht56,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,0%
BArbeid67,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
EKennis74,5%
AConcurrentievermogen63,0%
BArbeid67,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,7%
EKennis74,5%