Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

IJsselstein

IJsselstein

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid58,9%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid59,8%
GKunst en cultuur57,0%
HEconomische participatie47,2%
AMaatschappelijke participatie50,3%
BPolitieke participatie55,1%
CWoonomgeving50,9%
DVeiligheid58,9%
EOnderwijs58,6%
FGezondheid59,8%
GKunst en cultuur57,0%
HEconomische participatie47,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,8%
BWater41,5%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap48,6%
FHinder en calamiteiten57,0%
GLucht65,9%
ABodem39,8%
BWater41,5%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie45,1%
ENatuur en landschap48,6%
FHinder en calamiteiten57,0%
GLucht65,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
EKennis48,0%
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid47,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
EKennis48,0%