Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zeist

Zeist

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid35,4%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur53,7%
HEconomische participatie35,0%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid35,4%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur53,7%
HEconomische participatie35,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,2%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen35,4%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap58,8%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht65,8%
ABodem44,2%
BWater63,8%
CAfval en grondstoffen35,4%
DEnergie40,1%
ENatuur en landschap58,8%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht65,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis56,8%
AConcurrentievermogen50,6%
BArbeid49,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
EKennis56,8%