Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nieuwegein

Nieuwegein

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid41,5%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur44,2%
HEconomische participatie35,2%
AMaatschappelijke participatie47,1%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid41,5%
EOnderwijs54,0%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur44,2%
HEconomische participatie35,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,6%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie62,1%
ENatuur en landschap62,6%
FHinder en calamiteiten35,1%
GLucht56,1%
ABodem43,6%
BWater46,6%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie62,1%
ENatuur en landschap62,6%
FHinder en calamiteiten35,1%
GLucht56,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis48,7%
AConcurrentievermogen53,4%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,6%
EKennis48,7%